Xây dựng bộ chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống camera giám sát lỗi vi phạm giao thông
Đăng ngày 02-07-2019 09:39, Lượt xem: 129

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Xây dựng bộ chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống camera giám sát lỗi vi phạm giao thông"
2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Hữu Hưng
4. Thời gian thực hiện:  11/2018 - 02/2020
5. Tình trạng:  Đang thực hiện
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác