Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan
Đăng ngày 02-07-2019 09:36, Lượt xem: 80

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan"
2. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi MTTN 
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
4. Thời gian thực hiện:  12/2018-12/2020 
5. Tình trạng:  Đang thực hiện
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học nông nghiệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác