Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Đăng ngày 12-01-2019 09:32, Lượt xem: 119

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"
2. Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
4. Thời gian thực hiện:  9/2018 - 11/2019 
5. Tình trạng:  Đang thực hiện
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác