Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản đồng nhất cố định chọn lọc vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải có tải trọng hữu cơ cao
Đăng ngày 12-01-2019 09:30, Lượt xem: 135

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản đồng nhất cố định chọn lọc vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải có tải trọng hữu cơ cao"
2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thế Anh
4. Thời gian thực hiện: 12/2018-5/2020
5. Tình trạng:  Đang thực hiện
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác