Xây dựng cơ sở dữ liệu và các giải pháp truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-01-2019 09:29, Lượt xem: 70

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Xây dựng cơ sở dữ liệu và các giải pháp truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng"
2. Cơ quan chủ trì: UBND huyện Hoàng Sa
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tiến Công
4. Thời gian thực hiện: 9/2018 - 9/2020 
5. Tình trạng:  Đang thực hiện
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác