Phê duyệt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tư tưởng và xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-05-2019 04:37, Lượt xem: 148

UBND thành phố phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tư tưởng và xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 (file đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và có đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN hàng năm phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt.

Thông tin chi tiết về đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học: 0236.3830215.

Cổng Thông tin điện tử TP ĐN

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác