Giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập trong trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-01-2020 09:36, Lượt xem: 88

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập trong trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
2. Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Cẩm Bình
4. Thời gian thực hiện:  9/2017-9/2019
5. Tình trạng: Đang tiến hành
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Xã hội 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác