Nghiên cứu giải pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-01-2020 14:40, Lượt xem: 577

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu giải pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: Đại tá, TS. Lê Văn Tam
4. Thời gian thực hiện: 11/2017-11/2019
5. Tình trạng: Đang tiến hành 
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác