Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Đăng ngày 15-10-2018 07:42, Lượt xem: 117

Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (Đợt 3)
 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 với các yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Nếu có).

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 01).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 02).

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 03).

- Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Nếu có phối hợp nghiên cứu) (Mẫu 04).

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu (Mẫu 05).

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan.

- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.danang.gov.vn tại Mục Thông báo hoặc Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).

Lưu ý: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h30 thứ Hai ngày 05/11/2018.

Các thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong Thông báo số 75/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác