Phát triển nông nghiệp, nông thôn Hòa Vang gắn với ứng dụng Khoa học công nghệ
Đăng ngày 28-09-2018 09:03, Lượt xem: 164

Chương trình phối hợp giữa UBND huyện Hòa Vang và Sở Khoa học và Công nghệ được triển khai từ năm 2016 đến nay đã đạt nhiều kết quả khả quan. Hiện có 20 đề tài, dự án, mô hình được triển khai; 10 nhãn hiệu hàng hóa của các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện được bảo hộ nhãn hiệu. Các hoạt động Khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện Hòa Vang đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của huyện Hòa Vang.

Trong 20 đề tài, dự án, mô hình thực hiện triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian qua, có 3 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, 08 đề tài cấp thành phố, 08 đề tài cấp cơ sở, 01 mô hình ứng dụng Khoa học và công nghệ (KH&CN) và 42 quy trình công nghệ đã được chuyển giao. 

Các đề tài/dự án đã huy động các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp, các cơ quan chuyển giao công nghệ tham gia thực hiện để ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khu vực sản xuất nông nghiệp nông thôn. Trong đó có 5 đề tài, dự án huy động các doanh nghiệp cùng tham gia để hình thành nên các chuỗi giá trị và xác định thị trường cho sản phẩm. Bên cạnh đó còn có các đề tài nghiên cứu về cơ chế chính sách, điều tra đánh giá thực trạng về đất đai, nguồn nước … để cung cấp cơ sở dữ liệu cho sự phát triển của địa phương. 


(Ảnh: Các mô hình nuôi gà đồi, gà đông tảo, cá chình tại Hòa Vang)

Các nhiệm vụ KH&CN tập trung vào việc ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sản xuất giống, sản xuất thương phẩm các loại cây trồng, vật nuôi; chuyển giao các quy trình kỹ thuật canh tác, chăn nuôi tiên tiến; công nghệ tưới, cấp nước; xử lý môi trường trong chăn nuôi và các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi… Đồng thời thông qua các nhiệm vụ KH&CN đã du nhập các giống mới về địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nâng cao trình độ sản xuất của người dân. 

Nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc thù, truyền thống tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các hoạt động hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa được tạo ra từ sản phẩm nông sản của huyện Hòa Vang. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 10 nhãn hiệu (02 nhãn hiệu chứng nhận, 08 nhãn hiệu tập thể) cho 09 tổ chức trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra, phổ biến, hướng dẫn quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và kiểm định phương tiện đo tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; Hỗ trợ xây dựng mạng lưới cân đối chứng, giao cho các chợ của huyện và của xã và hỗ trợ thành lập bộ phận kiểm định cân đồng hồ lò xo tại các chợ; các hoạt động truyền thông về KH&CN nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống đã được hai đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các dự án, các đơn vị triển khai cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn như, Công ty Cổ phẩn Dược Danapha và Công ty CP dược liệu công nghệ cao Daplantex được hỗ trợ thực hiện đề tài, dự án trồng dược liệu tuy nhiên thời gian đầu đã gặp nhiều khó khăn về đất đai nên các đề tài, dự án đã triển khai chậm tiến độ, nay Công ty đã đầu tư 10 ha đất tại xã Hòa Ninh và sẽ triển khai dự án tại địa điểm mới. 

Nhìn chung, vấn đề về ứng dụng KH&CN trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi phải có kiến thức sản xuất, có vốn đầu tư, có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định … do đó doanh nghiệp có tâm lý sợ rủi ro, e ngại đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp chủ yếu mới tập trung vào ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào giống cây trồng, vật nuôi và chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, cơ giới hóa, vật liệu mới … vào sản xuất còn hạn chế.

Nhằm lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND huyện Hòa Vang đã gặp gỡ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện vào ngày 20-9 vừa qua. Nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đã được Sở và huyện giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Trao đổi về chương trình hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng KH & CN phát triển nông nghiệp, nông thôn Hòa Vang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bá Cảnh cho biết, Sở sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ người nông dân trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong thời gian đến, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Thùy Dương – Hội An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác