Tăng cường vai trò, vị trí của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Đăng ngày 23-11-2017 16:00, Lượt xem: 748

Trong khuôn khổ sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, sáng 23-11, Hội nghị về hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ X năm 2017 chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì hội nghị

Đây là hoạt động hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì thực hiện, nhằm tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các Trung tâm; đồng thời, thảo luận, đề ra những phương hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đưa nhanh kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp và đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là trước yêu cầu mới về hội nhập quốc tế và làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay.

Trong giai đoạn 2016-2017, các Trung tâm ứng dụng đã tích cực thực hiện vai trò phục vụ quản lý nhà nước về định hướng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực, đời sống và bảo vệ môi trường phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Đầu mối tiếp nhận, lựa chọn được những kết quả nghiên cứu, công nghệ mới cần áp dụng, nhân rộng tại địa phương, thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ tư vấn hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân, thể hiện qua số lượng hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ khoảng 3000 hợp đồng/năm, tăng trưởng trung bình khoảng 15%/năm; giá trị hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ khoảng 80 tỷ đồng/năm. Một số kết quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ điển hình như: Công nghệ nuôi cấy mô tế bào; Công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm sinh học, sản xuất giống nấm ăn, nấm dược liệu; Công nghệ trồng rau bằng hệ thống thuỷ canh; Công nghệ sản xuất chế phẩm, sinh học phục vụ ngành thuỷ sản; Công nghệ vật liệu mới sản xuất composite làm vỏ tàu, vật chứa; Công nghệ xử lý nước sinh hoạt, nước uống; Bảo tôn, khai thác và phát triển nguồn gen, phát triển tài sản trí tuệ. Thông qua thực hiện Đề án 317, cơ sở vật chất của các Trung tâm ngày càng được tăng cường, trang thiết bị được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại trên nhiều lĩnh vực; đến nay, có 52/63 Trung tâm đã được phê duyệt 65 dự án với tổng kinh phí 3.543 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá những kết quả đã đạt được của các Trung tâm ứng dụng trong thời gian qua; đồng thời nhận định, trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ và bối cảnh tự do hóa thương mại toàn cầu, làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, các Trung tâm vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức phải vượt qua như: mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới; cơ chế, chính sách triển khai hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ đang trong quá trình hoàn thiện; hoạt động liên kết giữa Trung tâm với các viện, trường, doanh nghiệp chưa nhiều; cơ cấu, trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao.

Với chủ đề “Tăng cường vị trí và vai trò của Trung tâm trong hoạt động đổi mới công nghệ”, Thứ trưởng đề nghị hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận 4 nội dung chính: tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong việc định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy mạng lưới các tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương theo tinh thần của Luật Chuyển giao công nghệ 2017, nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp về đổi mới công nghệ trong giai đoạn hội nhập; mô hình tổ chức thích hợp cho Trung tâm trong giai đoạn mới để phát huy vai trò phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng nâng cao khả năng tự chủ để bảo đảm vận dụng đầy đủ, thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, khơi thông động lực, nguồn lực cả vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm; các Trung tâm tại các vùng, miền tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực, xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ thành công trên địa bàn, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới có tiềm năng ứng dụng, chuyển giao phù hợp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống; tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phấn đấu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm khoa học - kỹ thuật và công nghệ khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên mà Bộ Chính trị đã giao cho thành phố tại Nghị quyết 33-NQ/TW và Kết luận 75/KL-TW. Để làm được điều đó, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển khoa học công nghệ của thành phố, đồng thời từng bước nâng cao năng lực của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, theo ông Đặng Việt Dũng, những khó khăn trong quá trình hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp hay những hạn chế về cơ sở vật chất, năng lực quản của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ là những trở lực cần phải tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, hội nghị sẽ là cơ hội để các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đánh giá, nhìn nhận lại mô hình, cơ cấu tổ chức, bộ máy và phương thức vận hành để xác định các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn kết được với kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ đến năm 2020; đồng thời, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận được các công nghệ, thiết bị phù hợp từ các viện nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa trên ứng dụng, đổi mới công nghệ cho các địa phương.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác