Khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đăng ngày 17-08-2017 14:27, Lượt xem: 678

Ngày 17-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Đà Nẵng. Ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Cùng với Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc thu hút hàng nghìn các giải pháp, công trình sáng tạo khoa học công nghệ, Hội thảo “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được tổ chức nhằm đánh giá việc ứng dụng nhanh các công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu nghe trình bày báo cáo tham luận của các tác giả có công trình đạt giải và thảo luận về các hoạt động liên quan đến sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) ở các địa phương, cơ quan, tổ chức... tập trung vào một số vấn đề chính như: giải pháp để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo KH&CN trên quy mô toàn quốc cũng như ở từng địa phương, từng lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự tăng tốc của cách mạng công nghiệp 4.0; kinh nghiệm và các giải pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng rộng rãi các công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống; những khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục trong việc mở rộng phạm vi, quy mô ứng dụng các công trình đạt giải; những kiến nghị với nhà nước về chế độ, chính sách, cơ chế trong việc khuyến khích áp dụng nhanh, rộng các công trình đạt giải vào sản xuất, đời sống, nhất là các chính sách ưu đãi về thuế, cho vay vốn, tiêu thụ sản phẩm...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, hưởng ứng các Hội thi, Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chù trì, đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ trong các trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất...trên địa bàn thành phố đã tập trung đẩy mạnh hoạt động sáng tạo KH&CN, sôi nổi tham gia các Hội thi, Giải thưởng, và đã đạt dược nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hàng năm, thành phố đều có công trình, giải pháp tham gia và đạt giải tại các Hội thi; riêng năm 2016, thành phố dự thi 21 công trình và có 11 công trình đạt giải, trong đó có giải nhất.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch, so với yêu cầu phát triển của thành phố trong thời kỳ mới, nhất là so với tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo thời gian qua vẫn còn khiêm tốn. Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, việc tổ chức Hội thảo “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Đà Nẵng thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích, động viên mạnh mẽ hơn nữa tính chủ động, sức sáng tạo thực hiện nhiệm vụ của các nhà khoa học trong cộng cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, cũng như thành phố Đà Nẵng nói riêng. Phó Chủ tịch khẳng định, trong thời gian đến, thành phố sẽ chú trọng, quan tâm đầu tư, có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với tinh thần lấy việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố an ninh - quốc phòng làm thước đo hiệu quả.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác