Phân loại nền đất để thành lập bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng nhà và công trình trong phạm vi thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-01-2020 21:33, Lượt xem: 63

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Phân loại nền đất để thành lập bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng nhà và công trình trong phạm vi thành phố Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh
3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Thị Hồng Quyên
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác