Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 của thành phố
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác