Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác