Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn thành phố
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác