Trực tiếp Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sáng ngày 09/12/2020)
Đăng ngày 09-12-2020 08:01

Sáng ngày 09/12, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục diễn ra do Thường trực HĐND thành phố tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT