Trực tiếp Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sáng ngày 8/12/2020)
Đăng ngày 08-12-2020 08:00

Sáng ngày 08/12, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục diễn ra do Thường trực HĐND thành phố tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (phiên họp thảo luận chung)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT