Trực tiếp Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 10-12-2019 01:04

Sáng ngày 10/12, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 10,11 và 12 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung kỳ họp sáng ngày 10/12:

  • Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.
  • Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị.
  • Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội.
  • Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.
  • Tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
  • Thông qua các nhóm vấn đề chất vấn và người được chất vấn

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Cổng Thông tin điện tử thành phố. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT