Thường trực HĐND thành phố họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12
Đăng ngày 25-11-2019 09:58

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố (kỳ họp cuối năm 2019), Thường trực HĐND thành phố tổ chức cuộc họp với Thường trực HĐND quận huyện, các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp.

Đến nay, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019. Qua đó, đã  tập hợp và gửi 62 kiến nghị đến UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định. Các ý kiến cử tri lần này tập trung phản ảnh  nhiều vào những bức xúc về các dự án treo; về đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án;  các khu chung cư xuống cấp; an toàn trật tự trong quản lý đô thị, giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác  …  

Trong kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND thành phố chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết 174 kiến nghị. Đến nay,  173/174 kiến nghị đã được UBND thành phố trả lời (đạt tỷ lệ 99,43%); trong đó đã giải quyết xong 46/174 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 26,43%); 128/174 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết (chiếm tỷ lệ 73,57%);

Nhìn chung việc giải quyết, trả lời các nội dung liên quan đến kiến nghị cử tri của UBND thành phố cơ bản đúng với nội dung yêu cầu, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của thành phố. Công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát được tăng cường; đồng thời, UBND thành phố và các sở, ngành đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị.

Tuy nhiên, qua giám sát nhận thấy việc giải quyết kiến nghị cử tri còn chậm, còn nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri chưa được giải quyết, nhiều nội dung được đại biểu HĐND thành phố chất vấn, các cơ quan chức năng đã cam kết nhưng vẫn chưa thực hiện hoặc việc cung cấp thông tin, giải trình cho cử tri có trường hợp chưa có tính thuyết phục, dẫn tới tình trạng cử tri liên tục kiến nghị.

Bàn về các nội dung kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố (dự kiến tiến hành trong 3 ngày 10,11 và 12/12/2019) Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung cho biết, kỳ họp sẽ quyết định khối lượng công việc rất lớn, dành thời gian tập trung thảo luận cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng để đưa thành chủ trương thực hiện như các giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế, xem xét quyết định việc phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án động lực. Đồng thời, HĐND cũng dành thời gian cho việc chất vấn đối với các cơ quan chuyên môn về tình hình thực hiện những nhiệm vụ được giao, trong đó đi sâu vào những vấn đề bức xúc của nhân dân địa phương gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, đơn vị và người đứng đầu.         

 LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT