Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”
Đăng ngày 07-02-2018 02:57
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác