Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
Đăng ngày 07-02-2018 02:57
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác