Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 07-02-2018 02:57
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác