Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017.
Đăng ngày 07-02-2018 02:58
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác