Nghị quyết số 119/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016
Đăng ngày 07-02-2018 02:58
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác