Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.
Đăng ngày 07-02-2018 02:58
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác