Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
Đăng ngày 07-02-2018 02:58
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác