Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 24/11/2017 về việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đăng ngày 07-02-2018 02:57
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác