Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 31/7/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành
Đăng ngày 07-02-2018 02:57
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác