UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (phần 1)
Đăng ngày 30-11-2017 16:01, Lượt xem: 1168

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX diễn ra vào ngày 5,6,7/12, UBND thành phố đã trả lời ý kiến của cử tri quận Sơn Trà đặt ra sau kỳ họp thứ 4 về các vấn đề cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn quận. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin trích lược một số vấn đề đang được cử tri quận Sơn Trà quan tâm.

         1. Đề  nghị cho biết lý do không cấp GCNQSDĐ cho 11 hộ gia đình cựu sĩ quan quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tại tổ 51A, phường Thọ Quang (Dự án phía Đông đường Yết Kiêu) có nguồn gốc do Bộ Quốc phòng cấp đất năm 1993.

Trả lời:

Trường hợp các hộ nêu trên sử dụng đất có nguồn gốc do đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993. Do hồ sơ chưa đảm bảo theo các quy định tại Chỉ thị số 282/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nên Chi cục Thuế quận Sơn Trà tạm thời chưa xác định nghĩa vụ tài chính để xin ý kiến của Cục Thuế.

Theo quy định tại điểm e khoản 16, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giấy tờ khác về quyền sử dụng đất (quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai), như sau: “e) Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Theo quy định nêu trên, thì hiện nay các trường hợp người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 có giấy tờ do cơ quan quân đội (đơn vị quốc phòng) cấp theo Chỉ thị 282/CT-QP thuộc trường hợp giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 100 Luật đất đai 2013 và không nộp tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSDĐ. Hiện nay, quy định này chưa được áp dụng thống nhất giữa các cơ quan nhà nước.

Theo ý kiến của Cục Thuế thành phố: Nội dung Chỉ thị số 282/CT-QP quy định các nguyên tắc, đối tượng và tiêu chuẩn giao đất cho cán bộ làm nhà ở. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều trường hợp hồ sơ của người được giao đất không căn cứ vào quy định tại Chỉ thị 282/CT-QP hoặc không đủ về điều kiện quy định tại Chỉ thị 282/CT-QP như: Không có hộ khẩu tại nơi được cấp đất, chưa lập gia đình (lấy vợ, lấy chồng)…; do vậy, quan điểm của Cục Thuế thành phố các trường hợp giao đất với giấy tờ nêu trên không đủ điều kiện để xác định là giấy tờ theo quy định tại khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai để giải quyết không phải nộp tiền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 478/BC-STNMT ngày 14/7/2017 báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai để nghị hướng dẫn để giải quyết.

Ngày 06/9/2017, Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn 1705/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ nội dung cụ thể như sau:

”Theo quy định tại khoản 1, điều 100 của Luật Đất đai và khoản 2, điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ_CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và điểm e, khoản 16, điều 2 của Nghị định số 012017/NĐ_CP của chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, có hộ khẩu thường trú ở nơi giao đất, đã có gia đình riêng (đã lấy vợ hoặc chồng) do đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trươc ngày 15/10/1993 mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì thuộc trường hợp có giấy tời về quyền sử dụng đất.

Đối với các trường hợp còn lại (giao đất không đúng nguyên tắc chung về giao đất cho cán bộ làm nhà ở và đối tượng giao đất theo chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ Quốc phòng như tại thời điểm giao đất không có hộ khẩu tại nơi được cấp đất, chưa lập gia đình), đề nghị Sở rà soát, xem xét đối với từng trường hợp cụ thể trong các tài liệu đo đạc theo Chỉ thị 299, sổ mục kê, sổ đăng ký đất đai...để có cơ sở giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 7 điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP”

Theo hướng dẫn của Tổng cụ đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2768/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/10/2017 giao Văn phòng đăng ký đất đai thành phố căn cứ hướng dẫn để thực hiện. Đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn theo từng hồ sơ cụ thể.

2. Sớm thông tin cho cử tri biết kết quả xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà trong việc  xây dựng sai phép 104 căn hộ.

Trả lời:

Công trình trên được Sở Xây dựng cấp phép số 235/GP-SXD ngày 17/02/2016, quy mô: 42 tầng + 02 tầng hầm.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư xây dựng sai nội dung được cấp (thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 Khối Chung cư, hiện trạng đã xây dựng các căn hộ).

Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 126/QĐ-XPVPHC ngày 26/9/2016 với mức phạt bằng tiền là 40 triệu đồng. Chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt theo quyết định ban hành. Trong Quyết định nêu trên có yêu cầu Chủ đầu tư ngừng thi công phần công trình vi phạm và gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An để theo dõi, giám sát việc chấp hành của Chủ đầu tư. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ đầu tư đã chấp hành ngừng thi công đối với phần công trình vi phạm nêu trên (theo hiện trạng ).

Tuy nhiên, Chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm. Ngày 11/4/2017, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND phường Mỹ An lập Biên bản ngừng thi công, qua đó UBND phường Mỹ An đã ban hành Quyết định đình chỉ thi công số 139/QĐ-UBND ngày 18/04/2017. UBND thành phố cũng đã có Công văn số 3299/UBND-SXD ngày 05/5/2017, theo đó yêu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công ngừng thi công phần công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thì bị xử lý theo hành vi tái phạm theo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP. Đồng thời, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành của chủ đầu tư.

Ngày 09/5/2017, Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên cũng đã có Văn bản số 96/CV-KSMTSH gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An để cam kết ngừng thi công phần công trình vi phạm và không tiến hành bàn giao các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 cho đến khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan.

          Về việc thay đổi công năng một số tầng của công trình nêu trên, ngày 26/9/2016, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã có công văn số 868/HĐXD-DA nêu ý kiến về vấn đề trên. Hiện chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh, đến Sở Tài nguyên và Môi trường để đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, liên hệ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy và thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh. Sở Xây dựng chưa thực hiện cấp phép điều chỉnh cho chủ đầu tư, ngoài ra trước khi cấp phép bổ sung chủ đầu tư cần phải có giải pháp đảm bảo thực hiện việc xây dựng chỗ đậu xe, các không gian công cộng tiện ích.

Ngoài ra, để cung cấp thông tin rộng rãi đối với các Dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng đã công khai thông báo trên trang website của Sở Xây dựng và Cổng thông tin điện tử thành phố (sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin có liên quan). Trường hợp không đảm bảo điều kiện, Sở Xây dựng đã có Công văn số 3673/SXD-QLN ngày 28/4/2017 đề nghị Công an thành phố kiểm tra, xử lý theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

Vừa qua, UBND thành phố đã có Công văn số 8681/UBND-QLĐTh ngày 25/10/2017, theo đó:

- Yêu cầu Chủ đầu tư ngừng việc bàn giao căn hộ cho các đối tác, khách hàng vào sử dụng khi công trình chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Có phương án làm việc cụ thể với các đối tác, khách hàng đã vào ở để có giải pháp xử lý triệt để, mời các hộ dân ra khỏi công trình, không sử dụng các căn hộ khi công trình chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động.

- Giao Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An và các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra cụ thể các trường hợp đã vào ở tại khối căn hộ chung cư, các trường hợp kinh doanh tại Tầng 1 của công trình trên. Tiến hành làm việc với Chủ đầu tư và các hộ dân đã vào ở để có phương án xử lý theo quy định. Có giải pháp quản lý, xử lý, không xem xét việc đăng ký tạm trú đối với các hộ dân vào ở nhưng chưa đủ các điều kiện bàn giao theo quy định.

     3. Sớm lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại ngã tư Võ Văn Kiệt - PhạmCự Lượng.

          Trả lời:

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng, năm 2015, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trường thống nhất đề xuất UBND thành phố cho phép lắp đặt đèn cảnh báo an toàn giao thông tại nút giao này (gồm 02 trụ đèn cao 6m vươn 3,2m trên đường Võ Văn Kiệt, 02 trụ đèn cao 3,4m trên đường Phạm Cự Lượng theo hướng lưu thông vào nút giao), hoàn thành thi công trong năm 2015.

4. Sớm có giải pháp khai thác hiệu quả Bến xe phía Nam thành phố.

Trả lời:

Bến xe phía Nam Đà Nẵng được UBND thành phố công bố quy hoạch cho giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 8703/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 và giao cho Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND thành phố, với hình thức kêu gọi xã hội hóa tại địa chỉ thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng.

          Bến xe phía Nam được Bộ Giao thông vận tải công bố Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến 2030. Theo đó Bộ Giao thông vận tải đã công bố quy hoạch 86 tuyến, (trong đó: đi phía bắc: 38 tuyến, đi phía Nam 31 tuyến, đi phía Tây Nguyên là 17 tuyến); hiện trạng đang khai thác 05 tuyến.

Sở Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định số 118/QĐ-SGTVT ngày 21/03/2017 về công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải để thuận tiện cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định.

Tính đến ngày 30/9/2017, Sở GTVT đã tiếp nhận, đăng thông báo đăng ký thành công hồ sơ đăng ký khai thác tuyến do các đơn vị vận tải đăng ký vào khai thác tại bến xe khách phía Nam là 14 doanh nghiệp với 20 nốt tài, phục vụ 600 chuyến xe xuất bến/tháng, với 24 phương tiện tham gia khai thác đến từ các tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Nghệ An, và thành phố Hồ Chí Minh

          Trong thực tế vận hành Bến xe phía Nam gặp một số khó khăn chủ yếu sau:

          + Mặt tiền phía trước của bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng chưa được thông thoáng nên ảnh hưởng đến việc quảng bá thương hiệu bến xe cho người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải biết đến bến xe phía Nam Đà Nẵng;

+ Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng chưa xây dựng một kế hoạch kinh doanh cụ thể, do đó công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của bến xe chưa đến với người dân cũng như các doanh nghiệp vận tải vào khai thác.

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bến xe Phía Nam (Công ty CP Đức Long Đà Nẵng) lãnh đạo thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với đơn vị quản lý Bến xe phía Nam Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp, cụ thể:

          - Hỗ trợ, ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất bến xe.

          - Xây dựng khu tái định cư, giải tỏa các hộ dân phía trước bến xe phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai các hoạt động kinh doanh.

- Gia hạn thời gian công bố bến xe phía Nam của Công ty CP Đức Long Gia Lai đến 31/12/2017 để hoàn tất giải phóng mặt bằng phía trước bến xe, đấu nối cổng ra, vào với Quốc lộ 1 theo quy định.

          - Phối hợp với các tỉnh, thành phố khác tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh của các doanh nghiệp vận tải từ Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có đăng ký khai thác tại bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại các đơn vị vận tải Đà Nẵng đăng ký đến các tỉnh, thành phố.

 CỔNG TTĐT TP 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác