UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (tiếp theo)
Đăng ngày 30-11-2017 15:37

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX diễn ra vào ngày 5,6,7/12, UBND thành phố đã trả lời ý kiến của cử tri huyện Hòa Vang đặt ra sau kỳ họp thứ 4 về các vấn đề cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin trích lược một số vấn đề đang được cử tri huyện Hòa Vang quan tâm. 

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí để có đất tái định cư cho người dân.

Trả lời:

Dự án được khởi công vào đầu tháng 7/2017. Nhà thầu đã tập trung thi công những nơi có mặt bằng. Hiện nay còn vướng 04 hồ sơ (gồm 60 ngôi mộ của đồng bào Cơtu) chưa bàn giao nên chưa hoàn thành hạ tầng các lô còn lại.

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Hội đồng GPMB khẩn trương giải tỏa các ngôi mộ nêu trên để có mặt bằng thi công hoàn thành công trình bố trí đất thực tế cho dân.

7. Xem xét khấu trừ số tiền hỗ trợ giá đất tái định cư 20 triệu đồng vào tiền đất tái định cư cho các hộ dân khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ sau khi các hộ đã trả đủ tiền nợ đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ này sau khi làm đủ các thủ tục liên quan.

Trả lời:

Một số trường hợp trước đây được bố trí đất tại Khu A - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có Thông báo của Ban Giải tỏa đền bù, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng (nay là Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng) và BQL các dự án tái định cư thành phố về việc được hỗ trợ 20 triệu đồng trên nguyên tắc khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với các hộ dân, các BQL dự án, Công ty không thể hiện số tiền được khấu trừ vào Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho Trung tâm thực hiện khấu trừ số tiền trên vào tiền sử dụng đất cho các hộ, trường hợp đã nộp đủ tiền sử dụng đất thì thực hiện thoái thu.

8. Cần quan tâm hơn nữa đến việc khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu; đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng các khu Văn hóa - Thể thao, bảo tồn nhà Gươl cho đồng bào 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí.

Trả lời:

- Liên quan đến việc khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu:

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 4271/KH-UBND ngày 08/6/2015 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Cơ Tu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020. Trong đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao và UBND huyện Hòa Vang thực hiện tuyên truyền về bài trừ các hủ tục còn tồn tại trong đời sống văn hóa cộng đồng người Cơ Tu; sưu tầm, phục hồi một số loại hình nghệ thuật truyền thống; tổ chức hoạt động lễ hội văn hóa - thể thao; khôi phục, tổ chức các lễ hội truyền thống, đặc trưng của dân tộc Cơ Tu; đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và trang trí nhà Gươl cho 02 thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc, xã Hòa Phú. Năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và trang trí nhà Gươl cho thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc.

- Về việc quan tâm đầu tư xây dựng các khu Văn hóa - Thể thao, bảo tồn nhà Gươl cho đồng bào 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí:

Thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo các ngành các cấp đầu tư nhiều công trình thiết chế văn hóa thể thao như xây dựng mới Thư viện Khoa học Tổng hợp; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng…; đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND huyện Hòa Vang đã chú trọng, bảo tồn các nhà Gươl, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Cơ Tu.

9. Sớm xây dựng lại Bia chiến tích của thôn Đại La, xã Hòa Sơn (trước đây khi thi công đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà, đơn vị thi công đã dỡ bỏ nhưng đến nay chưa làm lại).

Trả lời:

Bia chiến tích của thôn Đại La, xã Hòa Sơn trước đây nằm trong phạm vi thi công Tuyến đường Hoàng Văn Thái - đoạn từ Bãi rác Khánh Sơn đến đường ĐT.602 do Công ty Cổ phần Địa cầu đầu tư xây dựng theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Nhà đầu tư và chính quyền địa phương (UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Sơn) đơn vị thi công đã xây dựng lại Bia di tích mới (kích thước 6mx7m) tại khu vực lân cận, hoàn thành trong tháng 10/2013, thuộc ranh giới vệt 50m dải phân cách cách ly. Đồng thời nhà đầu tư đã hỗ trợ cắm mốc giới, san ủi mặt bằng, lu lèn nền đường trong phạm vi này.

10. Xem xét tạo điều kiện cho các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được cấp thẻ y tế diện hộ nghèo để được hưởng chi phí khám chữa bệnh 100% như trước đây.

Trả lời:

Trước đây, thành phố có chủ trương hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho nguời mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và được hưởng mã quyền lợi số 2 (HN) bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2015 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thì đối tượng tham gia BHYT không có nhóm đối tượng này, vì vậy không thể thực hiện mức hưởng chi phí khám chữa bệnh như trước đây.

Hiện nay, thành phố vẫn tiếp tục hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng hưởng theo mã quyền lợi số 4 (mã GD bổ sung đối tượng mới ngoài nhóm đối tượng theo quy định) và thành phố cũng đã giao cho Sở Lao động TB&XH phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc đối tượng là hộ cận nghèo.

11. Sớm có phương án giải quyết tình trạng ngập úng tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước.

          Trả lời:

Để xử lý vấn đề ngập úng tại khu vực thôn Cồn Mong thuộc phạm vi dự án Khu tái định cư phía Nam chợ Miếu Bông, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tập trung triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật dự án giai đoạn 1 theo tiến độ giải phóng mặt bằng, lưu ý thực hiện phương án thoát nước tạm trong quá trình thi công; đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND thành phố việc giải tỏa thêm các hộ dân tại khu vực thấp trũng so với cao trình quy hoạch, có nguy cơ ngập úng cao theo kiến nghị của UBND huyện Hòa Vang (Công văn số 5685/UBND-QLĐTư ngày 26/7/2017).

Theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 8669/SXD-PTĐT ngày 28/9/2017, UBND thành phố đã có chủ trương giữ lại quy hoạch chỉnh trang và giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra đề xuất hỗ trợ nâng nền cho các hộ.

12. Sớm có giải pháp xử lý việc thi công tuyến đường La Sơn - Túy Loan làm bít đường vào rừng khu vực khe Hố Mít, gây cản trở việc khai thác, vận chuyển gỗ của người dân.

Trả lời:

Tuyến đường La Sơn - Túy Loan được đầu tư theo hình thức BT, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (Nhà đầu tư); Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án đã có phương án thống nhất về hoàn trả đường công vụ vào rừng khai thác lâm sản tại khu vực Hố Mít. Hiện nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế bàn giao mốc giới để Hội đồng bồi thường thực hiện giải toả. Sau khi giải toả xong sẽ hoàn trả tuyến đường theo phương án đã duyệt.

13. Sớm triển khai thi công tuyến kênh thoát lũ từ đường tránh Nam Hải Vân đến cầu Cẩm Toại.

Trả lời:

Hiện nay, thành phố chưa có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung do đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến kênh thoát lũ khu vực xã Hòa Liên (hạ lưu tuyến kênh hồ Hòa Trung) đã kéo dài nhiều năm do vướng giải tỏa mặt bằng. Trong thời gian đến,  UBND thành phố sẽ xem xét việc đầu tư tuyến kênh hồ Hòa Trung nêu trên khi điều kiện ngân sách thuận lợi.

14. Sớm có phương án cải tạo đất bồi lấp do thi công đường vành đai Hòa Phước - Hoà Khương.

Trả lời:

Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 12/9/2017 Ban Quản lý dự án Hạ tầng ưu tiên đã mời đại diện các đơn vị liên quan, UBND xã Hoà Khương, UBND xã Hoà Tiến, UBND xã Hoà Châu, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tiểm tra thực tế hiện trường.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thi công công trình đường Hoà Phước- Hoà Khương, một số vị trí mương tưới tiêu, cống thoát nước có đất bồi lấp. Các bên đã thống nhất lập biên bản hiện trường, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công xử lý nạo vét, khơi thông tại các vị trí đất bồi lấp và hoàn thành trong năm 2017 để phục vụ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.

15. Sớm rà soát lại tất cả các dự án treo trên địa bàn xã Hòa Nhơn và thông báo rộng rãi cho người dân biết để người dân thực hiện quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở.

Trả lời:

Hiện nay, UBND thành phố đã có Công văn số 8103/UBND-QLĐTh ngày 13/10/2015 về kết quả rà soát quy hoạch trên địa bàn huyện Hòa Vang; đồng thời ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 khớp nối tổng thể các đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong đó, thể hiện rõ tất cả các dự án treo trên địa bàn xã Hòa Nhơn, đồng thời giao UBND huyện Hòa Vang công bố để nhân dân được rõ.

Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND thành phố việc rà soát quy hoạch trong thời gian tới theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.

 CỔNG TTĐT TP 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác