Tuyến 08: Thọ Quang - Cầu Trần Thị Lý - Trạm xe buýt Phạm Hùng
Đăng ngày 03-06-2020 07:53, Lượt xem: 251

Chiều đi: Thọ Quang (nút giao Nguyễn Phan Vinh - Hoàng Sa) - Nguyễn Phan Vinh - Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng - Nguyễn Văn Thoại - Cầu Trần Thị Lý - Đường 2/9 - Phan Đăng Lưu - Lương Nhữ Hộc - Nguyễn Phong Sắc - Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Hữu Thọ - Cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công - Mẹ Thứ - Phạm Hùng - Trạm xe buýt Phạm Hùng.

Chiều về: Trạm xe buýt Phạm Hùng - Phạm Hùng - Mẹ Thứ - Võ Chí Công - Cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Phong Sắc - Lương Nhữ Hộc - Phan Đăng Lưu - Đường 2/9 - Cầu Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại -  Phạm Cự Lượng - Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh - Thọ Quang  (nút giao Nguyễn Phan Vinh - Hoàng Sa).

- Đơn vị vận hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, ĐT: 1900969677

- Cự ly tuyến: 18.1 km (đi 18.2 km; về 18.0 km)

- Loại xe: B40 (18 chỗ ngồi + 22 chỗ đứng)

- Thời gian hoạt động: 05h30 - 21h00

+ Giờ cao điểm (từ 06h00 đến 07h30, 11h30 đến 12h30 và 16h30 đến 18h00): 10 phút/chuyến.

+ Giờ bình thường (các giờ còn lại): 20 phút/chuyến.

- Giá vé:

+ Vé lượt: 5.000 đồng/lượt.

+ Vé tháng ưu tiên 45.000 đồng/tháng.

+ Vé tháng không ưu tiên 90.000 đồng/tháng.

- Số chuyến: 120 chuyến/ngày

- Biểu đồ xe chạy:

Căn cứ Quyết định:

+ QĐ số 387/QĐ-SGTVT điều chỉnh ngày 16-06-2017.

+ QĐ số 585/QĐ-SGTVT ngày 12-08-2017.

+ QĐ số 673/QĐ-SGTVT ngày 25-09-2017.

+ QĐ Số 934/QĐ-SGTVT ngày 22-12-2017

+ QĐ Số 884/QĐ-SGTVT ngày 24-10-2019.

CỔNG TTĐTTP TỔNG HỢP 

(Tham khảo từ https://www.danangbus.vn/)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT