Vắc xin COVID-19

  • Thêm 100 ngàn người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 05-10-2021 17:14
  • Tăng tốc tiêm chủng nhờ triển khai mô hình đưa điểm tiêm xuống địa phương Đăng ngày 26-09-2021 01:44
  • 8 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam Đăng ngày 21-09-2021 19:12
  • Tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người Đăng ngày 21-09-2021 10:38
  • Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100.000 người Đăng ngày 21-09-2021 07:38
  • [Infographic]: Triển khai kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 190.000 người Đăng ngày 14-09-2021 15:34
  • Triển khai kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 190.000 người Đăng ngày 13-09-2021 15:41
  • Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho hơn 92 ngàn người Đăng ngày 05-09-2021 13:06
  • Hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Công thương quản lý Đăng ngày 01-09-2021 18:54
  • Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho 32.200 người Đăng ngày 31-08-2021 19:48