Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 29/10- 19/11/2021
Đăng ngày 22-11-2021 11:33

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi những khoản tiền ủng hộ đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm chung tay giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly và đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch bệnh.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CÔNG TÁC

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                            (Từ ngày 29/10 đến 19/11/2021)

Đơn vị

Số tiền ủng hộ

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

3,050,000

CÔNG TY TNHH PARADOX VIỆT NAM

25,000,000

Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu TP Đà Nẵng (đợt 2)

3,300,000

 Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

5,200,000

Tổng cộng

36,550,000

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT