Thanh niên Ngũ Hành Sơn: Xung kích, sẻ chia vì cộng đồng
Đăng ngày 12-10-2021 09:44

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phương châm mà mỗi thanh niên quận Ngũ Hành Sơn xác định trên hành trình lan tỏa màu áo xanh tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tinh thần ấy được khắc họa rõ qua các phong trào, phần việc ý nghĩa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và chia sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch.

NHƯ Ý

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT