Đà Nẵng đã tiêm vắc xin cho 111.473 lượt người, đạt 78,10%
Đăng ngày 20-08-2021 20:31

Như vậy, tính đến hết ngày 20-8-2021, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã tiêm 111.473 lượt người, đạt 78,10% (số lượng trên không bao gồm lực lượng công an, quân đội). Đến ngày 23-8-2021, ngành Y tế sẽ hoàn thành tiêm 142.730 liều (đạt 100%) theo các Kế hoạch số 3824/KH-SYT ngày 19-8-2021 và Kế hoạch số 3798/KH-SYT ngày 19-8-2021 mà ngành Y tế đã xây dựng.

Ngày 20-8, theo thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng của Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng đã được phân bổ 197.690 liều, số liều đã tiêm 120.825 liều, tỷ lệ tiêm đạt 61,12%.

Liên quan đến nội dung này, Sở Y tế thành phố cho biết, theo các Quyết định của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin cho ngành Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 14-8-2021 là 213.210 liều.

Tuy nhiên, do thời gian vận chuyển vắc xin về đến địa phương kéo dài và kế hoạch đảm bảo vắc xin để tiêm trả mũi 2 của Bộ Y tế, nên ngành Y tế thành phố Đà Nẵng thực nhận đến nay có 142.730 liều và Bộ Y tế sẽ có kế hoạch tiếp tục điều chuyển vắc xin nói trên trong thời gian đến.

Ngành Y tế thành phố lập Kế hoạch tiêm phù hợp với số lượng vắc xin do Bộ Y tế cấp từng thời điểm, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian tiêm mũi  cũng như thời gian tiêm trả mũi 2 của từng loại vắc xin.

Như vậy, tính đến hết ngày 20-8-2021, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã tiêm 111.473 lượt người, đạt 78,10% (số lượng trên không bao gồm lực lượng công an, quân đội).

Đến ngày 23-8-2021, ngành Y tế sẽ hoàn thành tiêm 142.730 liều (đạt 100%) theo các Kế hoạch số 3824/KH-SYT ngày 19-8-2021 và Kế hoạch số 3798/KH-SYT ngày 19-8-2021 mà ngành Y tế đã xây dựng.

Xác định mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 2450/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022. Theo kế hoạch này, UBND thành phố đặt ra tiến độ tiêm chủng nhanh nhất (20.000 người/ngày), đồng thời dự kiến thiết lập từ 100-110 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện và 02 điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND thành phố, ngành Y tế triển khai thực hiện căn cứ theo số lượng do Bộ Y tế phân bổ, đồng thời lập kế hoạch và thực hiện tiêm ngay sau khi nhận được vắc xin một cách an toàn, hiệu quả.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT