Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố
Đăng ngày 05-08-2021 18:28

Theo Quyết định 2450/QĐ-UBND của UBND thành phố về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022, mục tiêu và nguyên tắc cụ thể:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT