Các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 22-07-2021 09:21

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến ở mức độ nguy cơ cao, với chủng virus Delta lây nhiễm nhanh và mạnh, số ca mắc mới trong những ngày gần đây liên tục tăng, xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và có thể làm bùng phát dịch bệnh trên diện rộng toàn địa bàn thành phố, từ 12 giờ 00 phút ngày 22-7-2020, thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau

NHƯ ANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT