Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-09-2022 03:50
Số văn bản 18/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/09/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 13/09/2022
File đính kèm
Nội dung

Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng