Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 12-08-2022 09:47
Số văn bản 2119/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/08/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 09/08/2022
File đính kèm
Nội dung

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng