V/v tăng cường tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 1838-CV/TU của Thành ủy
Đăng ngày 12-08-2022 09:47
Số văn bản 06/CT-UBND
Trích yếu V/v tăng cường tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 1838-CV/TU của Thành ủy
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/07/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 29/07/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v tăng cường tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 1838-CV/TU của Thành ủy