V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt Khai thác Quỹ đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu
Đăng ngày 05-08-2022 02:28
Số văn bản 2063/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt Khai thác Quỹ đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/08/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 03/08/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt Khai thác Quỹ đất dọc Quốc lôi 1A, xã Hòa Châu