Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-08-2022 10:24
Số văn bản 07/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/07/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 29/07/2022
File đính kèm
Nội dung

Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng