Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng GĐ 2020-2024 ban hành kèm theo QĐ số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và QĐ số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 27-06-2022 14:28
Số văn bản 12/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng GĐ 2020-2024 ban hành kèm theo QĐ số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và QĐ số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 24/06/2022
File đính kèm
Nội dung

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng GĐ 2020-2024 ban hành kèm theo QĐ số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và QĐ số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND TP Đà Nẵng