Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên TP Đà Nẵng
Đăng ngày 10-06-2022 07:33
Số văn bản 1513/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 06/06/2022
File đính kèm
Nội dung

Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên TP Đà Nẵng