V/v thu hồi đất, cho Công ty CP Sông Hàn Invest được tiếp tục thuê đất trong thời hạn thuê đất còn lại sau khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Đăng ngày 10-06-2022 07:33
Số văn bản 1518/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thu hồi đất, cho Công ty CP Sông Hàn Invest được tiếp tục thuê đất trong thời hạn thuê đất còn lại sau khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 06/06/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v thu hồi đất, cho Công ty CP Sông Hàn Invest được tiếp tục thuê đất trong thời hạn thuê đất còn lại sau khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm