V/v Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 10-06-2022 07:33
Số văn bản 1504/QĐ-UBND
Trích yếu V/v Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 04/06/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố Đà Nẵng