V/v liên quan trách nhiệm của các đơn vị và nguồn kinh phí di dời hệ thống điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 23-05-2022 08:35
Số văn bản 2764/UBND-SKHĐT
Trích yếu V/v liên quan trách nhiệm của các đơn vị và nguồn kinh phí di dời hệ thống điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 21/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v liên quan trách nhiệm của các đơn vị và nguồn kinh phí di dời hệ thống điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố