V/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 17-05-2022 08:08
Số văn bản 1315/QĐ-UBND
Trích yếu V/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 13/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045