Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị
Đăng ngày 13-05-2022 17:08
Số văn bản 12/BC-VP
Trích yếu Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND thành phố
Ngày ký 11/05/2022
File đính kèm
Nội dung

Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị